Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe, koşulsuz müşteri memnuniyeti ile sürekli kendini geliştiren, farklılıklar yaratarak ve sürekli büyüyerek, çevreye duyarlı, özgün ve güvenilir çözüm ortağı olmak ile birlikte lojistik hizmet üreten global sistem içerisinde, öncelikle tercih edilen kurum olarak sektörümüzde lider marka olmak.

MİSYONUMUZ

 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti için sürekli süreçlerini iyileştiren, toplam kaliteyi ön planda tutan, çalışanlarımızın üyesi olmaktan gurur duyduğu bir kurum-kuruluş olabilmek ,
 • Sahip olduğumuz hizmet entegrasyonu, hizmet çeşitliliği ve ulaşım ağı ile müşterilerimize üst düzey kalitede ve hızda hizmet sağlamak,
 • Lojistik sektöründe geçirdiğimiz yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi birikimimize istinaden , insan kaynağımıza ve teknolojiye yatırım yapmaya devam etmek, stratejik işbirlikleri kurarak yarattığımız sinerjiyi, paydaşlarımıza katma değer sağlayan,
 • Maliyet odaklılık ve sürdürülebilir karlılık anlayışı ile tüm paydaşlarına fayda sağlayan,
 • Çevreye duyarlı lojistik hizmetler üretmek , şeffaf, güvenilir ve stratejik bir çözüm ortağı olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri Odaklılık felsefesine uygun olarak ,Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak.
 • Çözüm Odaklılık ; Müşterimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümü zamana karşı yarışarak sunmak.
 • Sorumluluk Alma ; Güç işlerde bile, bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak
 • Esneklik ve Yaratıcılık ; Problemleri çözerken inisiyatif alır, sonuca en kolay yoldan gitmeye çalışırız.
 • Öğrenme ve Gelişim Odaklılık ; İyileşme ve değişime yol açacak bilginin edinilmesi ve davranışlarımıza yön vermesi ile sürekli gelişimi sağlamak .
 • Güvenilirlik ; Paydaşlara verdiğimiz sözleri tutmak, ve etik değerlere uyum sağlamak .
 • İşbirliklerini Geliştirme ; Hizmet aldığımız tedarikçi, acente, sivil toplum örgütü, vb. işbirlikleri ile “Kazan Kazan” felsefesine uygun olarak çalışmak ve karşılıklı gelişimi sağlamak .
 • Bütünlük ; Etik ilkelere uyum, güvenilirliğimizin en temel unsurunu oluşturur. Yaptığımız işe, müşterilerimize ve birbirimize karşı saygı ve güven bütünlüğümüzü sağlar.
 • Çevreye Ve Topluma Saygı ; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak
 • Çalışan Memnuniyeti ; Çalışanlarımızın beklentilerini aşarak karşılamak , Sosyal İletişimi sağlamak amacıyla ; Çalışanlar arasında sosyal paylaşımı arttırmak, karşılıklı saygıyı sağlamak
 • Takım Ruhu ; Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışı çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına zamanında, güvenilir ve sürekli cevap vererek; müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm çalışanların katılımı ile yenilikleri süreçlerimize uyarlayarak; sürekli iyileştirme anlayışını şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek, Paydaşlarımızla etkin iletişim teknikleri kullanarak hizmet zincirimizde karşılıklı güvene ve bilgi paylaşımına dayalı ilişkiler kurmak ve geliştirmek, Marka imajını ve bilinirliğini korumak, Paydaşlarımızın süreçlerimizde aldıkları rolleri geliştirmek için planlı eğitim faaliyetleri düzenlemek, farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak mesleki ve bireysel gelişmelerini sağlamak, Çalışanlarımızın memnuniyet ve morallerini yüksek seviyede tutmak.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak, Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek, Atıkları mümkün oldukça kaynağında azaltmak veya geri kazanımını sağlamak, Çevre yönetimi konusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için, çevre performansımızı sürekli geliştirmek, ölçmek ve iyileştirmek, Doğal kaynakları verimli kullanmak, Çevre sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynakları ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak.

Whatsapp