Gümrükleme Hizmeti

İTHALAT HİZMETLERİ
 • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota, gözetim, standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Ordino ve banka evraklarının alınması
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Uygun rejimin tatbiki (Dahilide İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi vb.)
 • Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi

İHRACAT HİZMETLERİ
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmasının yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi)
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
 • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
 • Vesaikleri nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
 • Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

DİĞER GÜMRÜK HİZMETLERİ
 • Transit işlemleri
 • Geri gelen eşya işlemleri
 • Serbest Bölge işlemleri
 • Geçici ithalat
 • T.S.E. ile ilgili hizmetler
 • Deniz, hava, kara nakliye hizmet organizasyonları
 • Posta Gümrük işlemleri
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
Whatsapp