Gümrükleme Hizmeti
İTHALAT HİZMETLERİ
- İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota, gözetim, standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
- Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
- Ordino ve banka evraklarının alınması
- Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
- Uygun rejimin tatbiki (Dahilide İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi vb.)
- Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
- Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
- Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
- İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
- Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi

İHRACAT HİZMETLERİ

- İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmasının yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi)
- Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
- Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
- ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
- Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
- Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
- Vesaikleri nakliye firmasına teslimi
- Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
- Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
- Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

DİĞER GÜMRÜK HİZMETLERİ
- Transit işlemleri
- Geri gelen eşya işlemleri
- Serbest Bölge işlemleri
- Geçici ithalat
- T.S.E. ile ilgili hizmetler
- Deniz, hava, kara nakliye hizmet organizasyonları
- Posta Gümrük işlemleri
- Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
 Okunma : 3080 | Son Okuma : 7 Aralık 2019, saat 07:02'de

ÇAĞBERK Lojistik Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş. | Copyright © 2013 | Tüm Hakları Saklıdır.